Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Jeśli masz zastrzeżenia co do funkcjonowania produktu zakupionego w Naszym sklepie wyślij go na Nasz adres podany poniżej.

P.H.Angela
ul. Perla 10
41-300 Dąbrowa Górnicza

Paczka z produktem reklamowanym powinna zawierać:

- dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),
- opis uszkodzenia i Państwa roszczenia gwarancyjne.

Dostarczenie towaru do serwisu odbywa się zawsze na Twój koszt. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Nas za pobraniem.

Od czasu dostarczenia towaru na serwis usterki będą usuwane w ciągu 30 dni. Jeżeli serwis po otrzymaniu od klienta żadania naprawy, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, dokonamy naprawy i dostarczymy towar z powrotem na nasz koszt.

W przypadku reklamacji wymagającej odesłanie towaru za granicę koszty wysyłki pokrywa kupujący.

Warunki dostarczania przesyłek reklamacyjnych do serwisu:

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, dokładny adres nadawcy wraz z numerem telefonu
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane przez serwis.
6. Produkt sprawny technicznie przesyłany do serwisu (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
7. Przy uzasadnionej reklamacji i spełnieniu powyższych warunków dostarczenia towaru na serwis towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem na koszt naszej firmy.

Warunki gwarancji:

Uwaga! W przypadku posługiwania się urządzeniem niezgodnie z jego przeznaczeniem, producent, importer i sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody, obrażenia, uszkodzenia lub obrażenia użytkownika. Tym samym wszelkie pretensje, prawa czy roszczenia reklamacyjne natychmiast wygasają.

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do naszego sklepu.
3. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
5. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie; czynności konserwacyjne,  itp.(reklamacja taka nie będzie uwzględniana)
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
7. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione powodują utratę gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
10. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
11. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.
12. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

Wszelkie próby ingerencji mechanicznej są zabronione i mogą pociągnąć za sobą konsekwencje prawne oraz utratę gwarancji.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.

ZWROTY

Jeśli zakupiony towar drogą wysyłkową, nie spełnia Twoich oczekiwań, dajemy Ci 10 dni na jego sprawdzenie. W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, możesz zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym – jest to prawo każdego klienta zawarte w ustawie o ochronie konsumentów.

Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania, musi posiadać oryginalne i nieuszkodzone opakowanie, zwrotowi podlega również paragon fiskalny (lub faktura).

Zwracany towar proszę odesłać na adres:

P.H.ANGELA
ul. Perla 10
41-300 Dąbrowa Górnicza

Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z artykułem. Zwrot pieniędzy możesz otrzymać przekazem pocztowym lub przelewem na konto bankowe. W przypadku przelewu na konto, prosimy o podanie danych do przelewu.

Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient. Zapłacona przez klienta należność zostanie wysłana na podany przez klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na podany adres.

UWAGA!
Zwroty przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

Możliwe jest także zamienić zwracany artykuł na inny, będący w naszej ofercie. W zależności od wyboru produktu zwrócimy Ci nadpłatę lub poinformujemy o możliwej dopłacie.

Produkty zwracane po upływie 14 dni od daty zakupu nie będą przyjmowane. Po upływie 14 dni od daty odebrania przesyłki, prawo do zwrotu przysługuje jedynie produktom posiadającym wadę ukrytą.

Towar, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający rachunku, zabrudzony lub uszkodzony), będzie odesłany na koszt klienta.
 
Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep  pokrywa sprzedawca.